!! Vasara-2022 un Ziema-2022/23 : 1. iemaksa - no 62 EUR / pers. vai 5% !!

Baltkrievija

Vīzas uz Baltkrieviju 
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas pilsoņiem un nepilsoņiem.  

 

 Vīzas tips 

Cena
(EUR)

 6 d.dienas

 2 d.dienas

 Тūrisma vīza
 (nepieciešams viesnīcas apstiprinātais vaučeris, ar parakstu un zīmogu)

 36

 64

 Privāta vīza
 (jānorāda dati par radiem / draugiem Baltkrievijā, kurus plānots apciemot:
 vārds, uzvārds, mājas adrese, kontakttālrunis)

 36

 64

 Privāta vīza bērniem (līdz 6 g.)

 13

 13

 Komercvīza līdz 30 dienām 

 vienkārtēja 

 36

 64

 divkārtēja 

 50

 85

 Komercvīza līdz 90 dienām
 (ar ielugumu no Baltkrievijas partneriem)

 vairākkārtēja

 80

 140

 Komercvīza 1 gadam
 (ielugums no Baltkrievijas partneriem, izraksts no Baltkrievijas vienota reģistra, sadarbības līgums, vēstule no Latvijas kompānjas)

 vairākkārtēja

 80

 140 

 Tranzītvīza

 vienkārtēja

 20

 35

 divkārtēja

 24

 43

 vairākkārtēja

 46

 84

 Tranzītvīza bērniem (līdz 6 g.)

 10

 10

 

!!! Citu valstu pilsoņiem – pēc pieprasījuma.

 

NOFORMĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI:

- Anketas dati (uzvārds, vārds, dzimšanas pilsēta, darba adrese un ieņemamais amats, dzīvesvieta);
- derīga pase (oriģināls), kurai ir ne mazāk kā divas tukšas lapas, kas paredzētas vīzas ielīmēšanai; pases derīguma termiņam jābūt ne mazāk, ka 3 mēneši pēc vīzas derīguma termiņa;
- krāsaina fotogrāfija 3,5х4,5 cm, foto uz balta fona, seja redzama 60-70% – 1 gab.;
- medicīniskā apdrošināšana.

 

Papildus informācija

Saskaņā ar starptautisko praksi konsula nodaļa patur tiesības izskatīt dokumentus vīzas noformēšanai tāda laika perioda garumā, kas tiks atzīts par nepieciešamu.
Vīza var tikt atteikta gadījumā, ja iesniedzēja iebraukšana valstī tiks uzskatīta par nevēlamu.
Vīzas izsniegšanas atteikuma gadījumā iekasētā konsula nodeva par vīzu netiek atgriezta un atteikuma iemesls netiek paskaidrots.