!! Sezonas Vasara-2020 iepriekšpārdošana! Līdz 31.12.2019. atlaides - līdz 50%, 1. iemaksa - no 50 EUR / pers. !! /// !! Jaunie galamērķi Vasarā-2020 : Slovēnija un Horvātijas Ziemeļi, Ziemā-2019/2020 : Meksika un Seišelas !!

Kurp

Kad

Ko meklējam

Vīza uz Krieviju

 Vīzas uz Krieviju:
tūrisma vīza, komercvīza, tranzīta vīza

 

Latvijas PILSOŅIEM vīza uz Krieviju ir nepieciešama.

Latvijas NEPILSOŅIEM vīza uz Krieviju nav nepieciešama, ievērojot sekojošus nosacījumus:
Latvijas nepilsoņu iebraukšanas kārtība Krievijas Federācijā bez vīzas noformēšanas attiecināma tikai uz īslaicīgiem braucieniem pie nosacījuma, ka persona uzturas Krievijas Federācijas teritorijā kopumā ne vairāk par 90 dienām katrā 180 dienu periodā.

Ja Jūs bieži dodoties uz Krieviju lietišķā braucienā, Jums ir jānoformē komercvīza (darījumu vīza).

Vīzas noformēšanas maksa LV pilsoņiem (EUR)


Tūrisma un Tranzīta vīzas

Vīzas tips

Noformēšanas termiņi
(darba dienas)

10

4

2 *

 Vienkārtēja tūrisma vīza

72

112

**

 Tranzīta vīza **

72

112

**

 Vīza bērniem

72

112

**


 * Vīzas noformēšana 2 darba dienu laikā iespējama tikai Latvijas pilsoņīem.

 ** Šobrīd netaisām.

 NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI:

 - pase (Pases atlikušajam derīguma termiņam jābūt ne mazākam kā 6 mēnešiem (skaitot no dienas, kad vīza beidzas)),
 - 1 fotogrāfija 3,5х4,5 сm (krāsaina, matētā, uz balta fona, apģērbs - ikdienišķs, korekts, nedrīkst fotografēties virsdrēbēs),
 - apdrošināšanas polise (summai vismaz 30 000 EUR) plānotajam braciena/-u periodam,
 - anketa, norādot sekojošo informāciju: vārds, uzvārds, pirmslaulības uzvārds (ja ir), dzimšanas vieta / pilsēta, mājas adrese, darba vieta (kompānijas nosaukums un precīza adrese) un amats / mācību vieta (mācību iestādes nosaukums), plānotais maršruts un brauciena datumi, tālrunis un e-pasta adrese saziņai.

 ** PAPILDUS DOKUMENTI:
 - biļešu rezervācija, kas apstiprina trānzit braucienu caur Krieviju,
 - vīza uz trešo valsti (ja nepieciešama).


Vienkārtējas un daudzkārtējas komercvīzas

 Vīzas tips

 Ielūguma
noformēšana

 Noformēšanas termiņi
(darba dienas)

Piezīmēs

10

4

2 *

 Komercvīza
(vairākkārtēja uz 1 gadu)

16 d. dienas

**

**

-

 Krievijas FMD ielūgums ***

 Komercvīza
 (vairākkārtēja uz 1 gadu)

21 d. diena

**

**

-

 Krievijas FMD ielūgums ***

 Komercvīza
 (vairākkārtēja uz 1 gadu)

Klienta ielūgums

72

115

-

 Ja ir Krievijas FMD
 ielūguma oriģināls ***

Klienta vēstule

75

-

-

 - Ja ir partneru vēstules oriģināls,
 - ja pasē ir iepriekšēja gada
 vairākkārtēja vai tūrisma vīza

1 d. diena

110

-

-

 - Ja pasē ir iepriekšēja gada
 vairākkārtēja vai tūrisma vīza

 Komercvīza
 (vairākkārtēja uz 2 gadiem)

Klienta ielūgums

**

-

-

 - Ja ir Krievijas FMD
 ielūguma oriģināls ***
,
 - Ja pasē ir vairākkārtēja vīza
 par 2 iepriekšējiem gadiem

 Komercvīza
 (vienkārtēja līdz 3 mēn.)

1 d. diena

**

**

**

-

 Komercvīza
 (divkārtēja līdz 3 mēn.)

100

**

**

-


 * Vīzas noformēšana 2 darba dienu laikā iespējama tikai Latvijas pilsoņīem.

 ** Šobrīd netaisām.
 
 *** FMD - Federālais migrācijas dienests.

 NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI:

 - pase (Pases atlikušajam derīguma termiņam jābūt ne mazākam kā 6 mēnešiem (skaitot no dienas, kad vīza beidzas). Darba vīza un studenu vīza - ne mazākam kā 1,5 g. (skaitot no dienas, kad vīza sākas)),
- 1 fotogrāfija 3,5х4,5 сm (krāsaina, matētā, uz balta fona, apģērbs - ikdienišķs, korekts, nedrīkst fotografēties virsdrēbēs),
- apdrošināšanas polise (summai vismaz 30 000 EUR) plānotajam braciena/-u periodam,
- anketa, norādot sekojošo informāciju: vārds, uzvārds, pirmslaulības uzvārds (ja ir), dzimšanas vieta / pilsēta, mājas adrese, darba vieta (kompānijas nosaukums un precīza adrese) un amats / mācību vieta (mācību iestādes nosaukums), plānotais maršruts un brauciena datumi, tālrunis un e-pasta adrese saziņai.


Vīzu uz Krieviju noformēšana citu valstu pilsoņiem:

Vairākkārtējas vīzas noformēšanai citu valstu pilsoņiem nepieciešams uzrādīt dokumentu, kas apstiprina dzīvošanu Latvijā!

1. Šengenas zonas dalībvalstu pilsoņiem (Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īslande, Itālija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija) janoformē vīzas uz Krieviju pēc tarifiem LR pilsoņiem.

2. Vīza citiem ārzemniekiem - pēc pieprasījuma

 

SVARĪGI!!!

- Ar 2010. gada 1.novembri ceļošanai ārpus Šengenas zonas vairs nebūs derīgas tās Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases, kas tika izsniegtas ar derīguma termiņu uz 50 gadiem!

- Saskaņā ar starptautisko praksi, konsulārā nodaļa patur tiesības izskatīt dokumentus vīzas noformēšanai tāda laika perioda garumā, kas tiks atzīts par nepieciešamu.
Vīza var tikt atteikta gadījumā, ja iesniedzēja iebraukšana Krievijā tiks uzskatīta par nevēlamu.
Vīzas izsniegšanas atteikuma gadījumā iekasētā konsulārā nodeva par vīzu netiek atgriezta un atteikuma iemesls netiek paskaidrots.

 

Papildus informācija

Par Latvijas nepilsoņu braucienu kārtību uz Krieviju
http://www.latvia.mid.ru/visainfo_03.html