!! Ziema-2021/22 un Vasara-2022 : 1. iemaksa - no 50 EUR / pers. vai 5% !!

Vīza uz Krieviju

 Vīzas uz Krieviju:
tūrisma vīza, komercvīza, tranzīta vīza

Latvijas PILSOŅIEM vīza uz Krieviju ir nepieciešama.

Latvijas NEPILSOŅIEM vīza uz Krieviju nav nepieciešama, ievērojot šādus nosacījumus:
Latvijas nepilsoņu iebraukšanas kārtība Krievijas Federācijā bez vīzas noformēšanas attiecināma tikai uz īslaicīgiem braucieniem pie nosacījuma, ka persona uzturas Krievijas Federācijas teritorijā kopumā ne vairāk par 90 dienām katrā 180 dienu periodā.

Ja Jūs bieži dodaties uz Krieviju lietišķā braucienā, Jums ir jānoformē komercvīza (darījumu vīza).

Vīzas noformēšanas maksa LV pilsoņiem (EUR)


TŪRISMA un TRANZĪTA vīzas

Vīzas tips

Noformēšanas termiņi *
(darba dienas)

7

4

2 **

 Vienkārtēja tūrisma vīza

72

112

***

 Tranzīta vīza ****

72

112

***

 Vīza bērnam

72

112

***


* Noformēšanas termiņš norādīts neskaitot dokumentu iesniegšanas dienu

** vīzas noformēšana 2 darba dienu laikā iespējama tikai Latvijas pilsoņiem

*** pēc pieprasījuma

 NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI:

 - pase (pases atlikušajam derīguma termiņam jābūt ne mazākam kā 6 mēneši (skaitot no dienas, kad vīza beidzas)),
 - 1 fotogrāfija 3,5х4,5 сm (krāsaina, matēta, uz balta fona, apģērbs - ikdienišķs, korekts, nedrīkst fotografēties virsdrēbēs),
 - apdrošināšanas polise (summai vismaz 30 000 EUR) plānotajam braciena/-u periodam,
 - anketa, norādot šādu informāciju: vārds, uzvārds, pirmslaulības uzvārds (ja attiecināms), dzimšanas vieta / pilsēta, mājas adrese, darba vieta (kompānijas nosaukums un precīza adrese) un amats / mācību vieta (mācību iestādes nosaukums), plānotais maršruts un brauciena datumi, tālrunis un e-pasta adrese saziņai.

 **** PAPILDU DOKUMENTI:
 - biļešu rezervācija, kas apstiprina tranzīta braucienu caur Krieviju,
 - vīza uz trešo valsti (ja nepieciešama).

 

 

Vienkārtējas un daudzkārtējas KOMERCVĪZAS

 Vīzas tips

Noformēšanas termiņi *
(darba dienas)

Cena

Piezīmēs

Vienkārtēja līdz 3 mēnešiem

9-10

110

-

4

135

-

2 **

165

-

Divkārtēja līdz 3 mēnešiem

9-10

115

-

4

140

-

2 **

165

-

Vairākkārtēja uz 1 gadu

25-30

110

Pasē ir iepriekšējā gada tūrisma vai komercvīza.

Vairākkārtēja uz 2 gadiem

25-30

170

Pasē par iepriekšējiem diviem gadiem ir 1) divu gadu vīza vai 2) divas vīzas, katra uz 1 gadu, starp kurām ir periods ne vairāk kā 3 mēneši.

Katrā iepriekšējā vīzā jābūt ne mazāk kā 4 braucieniem.

Periods starp iepriekšējo un pieprasāmo vīzu – ne vairāk kā 3 mēneši.

 

* Noformēšanas termiņš norādīts neskaitot dokumentu iesniegšanas dienu

** vīzas noformēšana 2 darba dienu laikā iespējama tikai Latvijas pilsoņiem
 
 NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI:

 - pase (pases atlikušajam derīguma termiņam jābūt ne mazākam kā 6 mēneši (skaitot no dienas, kad vīza beidzas). Darba vīza un studenu vīza - ne mazākam kā 1,5 gadi (skaitot no dienas, kad vīza sākas)),
- 1 fotogrāfija 3,5х4,5 сm (krāsaina, matēta, uz balta fona, apģērbs - ikdienišķs, korekts, nedrīkst fotografēties virsdrēbēs),
- apdrošināšanas polise (summai vismaz 30 000 EUR) plānotajam braciena/-u periodam,
- anketa, norādot šādu informāciju: vārds, uzvārds, pirmslaulības uzvārds (ja attiecināms), dzimšanas vieta / pilsēta, mājas adrese, darba vieta (kompānijas nosaukums un precīza adrese) un amats / mācību vieta (mācību iestādes nosaukums), plānotais maršruts un brauciena datumi, tālrunis un e-pasta adrese saziņai.

 

Vīzu uz Krieviju noformēšana citu valstu pilsoņiem:

Vairākkārtējas vīzas noformēšanai citu valstu pilsoņiem nepieciešams uzrādīt dokumentu, kas apstiprina dzīvošanu Latvijā!

1. Šengenas zonas dalībvalstu pilsoņiem (Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īslande, Itālija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija), noformējot vīzas uz Krieviju, piemēro tādus pašus tarifus kā LV pilsoņiem.

2. Vīza citu valstu pilsoņiem - pēc pieprasījuma.

 

SVARĪGI!!!

- Ar 2010. gada 1.novembri ceļošanai ārpus Šengenas zonas vairs nebūs derīgas tās Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases, kas tika izsniegtas ar derīguma termiņu uz 50 gadiem!

- Saskaņā ar starptautisko praksi, konsulārā nodaļa patur tiesības izskatīt dokumentus vīzas noformēšanai tādā laika periodā, kas tiks atzīts par nepieciešamu.
Vīza var tikt atteikta gadījumā, ja iesniedzēja iebraukšana Krievijā tiks uzskatīta par nevēlamu.
Vīzas izsniegšanas atteikuma gadījumā iekasētā konsulārā nodeva par vīzu netiek atgriezta un atteikuma iemesls netiek paskaidrots.