!! Vasara-2024 | Ziema-2024/25 : 1. iemaksa - no 10% vai 75 EUR / pers. !!

  • Cena
  • Popularitāte
  • Nosaukums

Konfidencialitātes politika

Privātuma politika

 

 Personīgās informācijas savākšana

SIA ALANI, tīmekļa vietnē ALANI.lv izvietotās ceļojumu meklēšanas sistēmas īpašnieks un pārvaldnieks (turpmāk – ALANI), lai reaģētu uz ceļojuma pieprasījumu pieprasa no lietotāja sekojošo informāciju:

- kontaktpersona

- kontaktpersonas e-pasta adrese

- kontaktpersonas tālruņa numurs.

 

Personīgās informācijas izmantošana:

Kontaktpersonas vārdu un kontaktinformāciju izmanto, lai atbildētu uz saņemto pieteikumu un / vai precizētu informāciju par šo pieteikumu.

Pēc savu saistību izpildes saskaņā ar konkrēto pieprasījumu, ALANI ar lietotāju nesazinās, izņemot ārkārtas gadījumus, piemēram:

 

- lietotājs ir izteicis vēlmi, lai ar viņu sazinās, piemēram, kad tiek samazināta cena pieprasītajam tūrisma pakalpojumam;

- lietotājs pieņem no ALANI saņemto piedāvājumu un izsaka vēlēšanos slēgt līgumu par tūrisma pakalpojumu sniegšanu.

ALANI periodiski izsūta saviem lietotajiem jaunumu elektroniskās vēstules. 

Aizpildot pieteikumu, lietotājs var izvēlēties, vai parakstīties, lai saņemtu šādus jaunumus.

Noformējot tūrisma pakalpojumu pieprasījumu, lietotājs piekrīt tam, ka ALANI izmantos lietotāja e-pasta adresi šādu jaunumu vēstuļu saņemšanai. Lietotājs var jebkurā brīdi atteikties no jaunumu vēstuļu saņemšanas - sk. sadaļu "Lietotāja atteikšanās no turpmākas saziņas ar ALANI".

 

Lietotāja personīgas informācijas apstrāde kompānijā notiek gan automatizētā, gan neautomatizētā veidā.

Pie personīgas informācijas apstrādes kompānijā tiek pielaisti tikai darbinieki, kuri izpildījuši noteiktas procedūras, pie kurām attiecas:

- darbinieka iepazīstināšana ar kompānijas normatīvajiem aktiem (noteikumi, instrukcijas u.t.t.), kuri strikti reglamentē darba kārtību un procedūru ar lietotāja personīgo informāciju;

- darbinieka paraksta saņemšana par konfidencialitātes ievērošanu attiecībā pret lietotāja personīgo informāciju, strādājot ar to.

Darbinieki, kuriem ir pieeja lietotāju personīgajai informācijai, saņem tikai to personīgo informāciju, kura viņiem ir nepieciešama konkrēto darba funkciju izpildei.

 

Lietotāju personīgā informācija tiek glabāta elektroniskā veidā. Elektroniskā veidā lietotāju personīgā informācija tiek glabāta kompānijas personīgo datu informācijas sistēmās. Lietotāju personīgās informācijas glabāšanā tiek ievēroti organizatoriskie un tehniskie pasākumi, kuri nodrošina to drošību un izslēdz nesankcionētās pieejas iespēju.

Tie ir:

- darbinieka norīkošana, kurš atbild par lietotāju personīgās informācijas konkrēto glabāšanas veidu;

- fiziskās pieejas ierobežošana informācijas glabāšanas vietām un datu nesējiem;

- visu informācijas sistēmu un elektronisko nesēju, kā arī arhīva kopiju uzskaite.

 

 Klienta personīgās informācijas nodošanas nosacījumi no ALANI trešajām personām

Saņemot pieprasījumu ceļojuma vai tūrisma pakalpojuma piemeklēšanai, lietotāja personas dati, izņemot lietotāja elektronisko adresi, tiek nodoti trešajām pusēm ALANI tikai tad, ja lietotājs pieņem piedāvājumu, kas saņemts no ALANI, un izsaka vēlēšanos slēgts līgumu par tūrisma pakalpojumu sniegšanu. Lietotāja e-pasta adrese netiek nodota trešajām personām.

Lietotāja personas datu saņemšana un apstrāde attiecībā uz tūrisma pakalpojuma rezervāciju tiek noteikta attiecīgajā līgumā par tūrisma pakalpojumiem un / vai aviopārvadājumiem, un speciālo pakalpojumu sniegšanu.

 

ALANI ir tiesības nodot pasažiera personīgo informāciju valsts iestādēm tikai pēc oficiālā un likumīgi pamatota rakstiska pieprasījuma no šo iestāžu puses.

ALANI nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies neprecīzu vai nepilnīgu datu iesniegšanas rezultātā no klienta puses, klientam noformējot pasūtījumu.

 

Savas personīgās informācijas izmaiņa vai dzēšana no klienta puses

 

Izmainīt vai izdzēst savu personīgo informāciju lietotājs var, griežoties ALANI birojā ar rakstisku pieprasījumu.
ALANI nosūta atbildi uz pieprasījumā norādīto adresi 30 dienu laikā.

 

Lietotāja atteikšanās no turpmākas saziņas ar ALANI

 ALANI izmanto lietotāja personīgo informāciju tikai no lietotāja saņemtā pasūtījuma apstrādei un noformēšanai. Pēc savu saistību izpildes saskaņā ar konkrēto pasūtījumu, ALANI ar lietotāju nesazinās, izņemot augstākminētos ārkārtas gadījumus.

Izņēmums ir lietotāja e-pasta adrese, kas tiek izmantota jaunumu vēstuļu izsūtīšanai.

Gadījumā, ja lietotājs atsakās no jaunumu vēstuļu saņemšanas, viņam ir nepieciešams nosūtīt elektronisko vēstuli ar tēmatu 'unsubscribe' uz e-pasta adresi Alani[at]alani.lv.

 

 

Sīkdatnes

 

ALANI.LV mājaslapā izmanto sīkdatnes. Lietojot mājaslapu, lietotājs apliecina, ka piekrīt sīkdatņu izmantošanai.

Sīkdatņu izmantošana

Sīkdatnes palīdz uzlabot un pilnveidot mājaslapas apmeklētāju pieredzi, saglabājot un atpazīstot lietotāja individuālos iestatījumus un atbilstoši reaģējot. ALANI.LV mājaslapai ir pieslēgts Google Analytics pakalpojums, kas izmanto sīkdatnes.
No sīkdatņu izmantošanas var atteikties, dzēšot tās vai arī izmainot interneta pārlūka iestatījumus, pilnībā vai daļēji atsakoties no to izmantošanas.