!! Vasara-2024 | Ziema-2024/25 : 1. iemaksa - no 10% vai 75 EUR / pers. !!

  • Cena
  • Popularitāte
  • Nosaukums

Vīza uz Austrāliju

Vīza uz Austrāliju

 

Latvijas un citu ES valstu pilsoņiem - īstermiņa

Vīzas tips:  eVisitor (Class TV, Subclass 651)

Atļauja ieceļošanai Austrālijā – ES pilsoņiem, kuri atrodas ārpus Austrālijas, ar mērķi:
- tūrisms
- draugu un radu apciemošana;
- darījuma vizīte (bet NE darbam Austrālijas teritorijā);
- mācības uz termiņu līdz 3 mēnešiem.

Vīzas derīguma termiņš un iebraukšanu skaits:
- daudzkārtējā;
- derīga 12 mēnešus no izdošanas datuma;
- uzturēšanas ilgums - līdz 3 mēnešiem no katras iebraukšanas datuma.

Nepieciešamie dokumenti *:
- сeļošanai derīga pase, ar derīguma termiņu ne mazāku par 6 mēnešiem pēc atgriešanas datuma (vai pases kvalitatīva krāsaina kopija elektroniskā veidā - lapa ar fotogrāfiju un pamata informāciju);
- aizpildīta un parakstīta anketa.
* – Austrālijas imigrācijas departaments (turpmāk - AID) var pieprasīt papildus dokumentus (sk., piemēram, dokumentu sarakstu priekš Visitor Visa).
   Pārbaudes procesa paātrināšanai un pozitīvās atbildes veicināšanai var uzreiz iesniegt papildus dokumentus, kas apliecina Jūsu "ciešo saikni" ar Latviju un atgriešanās atpakaļ uz Latviju augstu varbūtību (pastāvīgs darbs ar augstiem ienākumiem, nekustāmais īpašums, u.tml.).

Noformēšanas maksa:
45 EUR vienai personai.

Noformēšanas termiņš:
Nav limitēts - katra lieta tiek izskatīta individuāli.
No 1-2 dienām līdz vairākiem mēnešiem (papildus dokumentu pieprasīšanas gadījumā).

 

Latvijas nepilsoņiem
ES valstu pilsoņiem - uzturēšanas termiņam virs 3 mēnešiem

Vīza jānoformē laicīgi, pirms brauciena! 

Vīzas tips:  Visitor visa / Tourist stream (Class TV, Subclass 600)

Atļauja ieceļošanai Austrālijā - Latvijas nepilsoņiem, kā arī ES valstu pilsoņiem uzturēšanas termiņām virs 3 mēnešiem, kuri atrodas ārpus Austrālijas vai Austrālijas teritorijā, ar mērķi
- tūrisms;
- draugu un radu apciemošana;
- mācības uz termiņu līdz 3 mēnešiem.

Vīzas derīguma termiņš un iebraukšanu skaits:
- vienkārtējā vai daudzkārtējā (pēc AID ieskata);
- uzturēšanas ilgums - līdz 3, 6 vai 12 mēnešiem no iebraukšanas datuma (pēc AID ieskata).

!! Vīza var tikt piešķirta īsākam periodam, nekā Jūsu plānotais uzturēšanas ilgums.

Nepieciešamie dokumenti * :
- сeļošanai derīga pase, ar derīguma termiņu ne mazāku par 6 mēnešiem pēc atgriešanas datuma;
- 1 krāsaina fotogrāfija 3,5 x 4,5 cm (uz gaiša fona), uzņemta pēdējo 6 mēnešu laikā;
- ja strādā - izziņa no darba vietas angļu valodā (uz kompānijas blankas, ar parakstu un zīmogu: ieņemamais amats, ikmēneša ienākumi (bruto), darba attiecību uzsākšanas datums kompanijā, atvaļinājuma datumu apstiprinājums plānota brauciena periodam, apstiprinājums darba attiecību turpināšanai pēc atgriešanās no brauciena, darba devēja vai tā pārstāvja kontakta informācija (vārds, uzvārds, ieņemamais amats un tālruņa numurs));
- ja mācās - izziņa no skolas angļu valodā;
- bankas konta pārskats par pēdējiem 3 mēnešiem, angļu valodā (visas transakcijas, sākuma un beigu bilances), var tikt sagatavota arī patstāvīgi internetbankā ka bankas izdruka PDF formātā vai skenēta izdruka PDF formātā;
- krājkonta izdruka (ja tāds ir), angļu valodā (visas transakcijas, sākuma un beigu bilances), var tikt sagatavota arī patstāvīgi internetbankā ka bankas izdruka PDF formātā vai skenēta izdruka PDF formātā;
- nekustāmā īpašuma tiesības apliecinošo dokumentu kopijas, ar notariāli apstiprinātu tulkojumu (ja tādi ir);
- citi dokumenti, kas var apliecināt Jūsu "ciešo saikni" ar Latviju un atgriešanās atpakaļ uz Latviju augstu varbūtību;
- aizpildīta un parakstīta anketa.
* – AID var pieprasīt papildus dokumentus.

!! Ja pieteikuma iesniedzējs nestrādā (vai strādā kompānijā mazāk par 6 mēnešiem) un nemācās, vai ir pensionārs, ir ļoti augsta atteikuma varbūtība.

Noformēšanas maksa:
250 EUR vienai personai.

Noformēšanas termiņš:
3 - 6 nedēļas, pagarinās papildus dokumentu pieprasīšanas gadījumā.