!! Vasara-2024 | Ziema-2024/25 : 1. iemaksa - no 10% vai 75 EUR / pers. !!

  • Cena
  • Popularitāte
  • Nosaukums

Ceļojuma dokumenti

Ceļošanai ir derīgas visas Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases, izņemot:

 - Latvijas pilsoņu pases, kas izsniegtas līdz 2002.gada 1.jūlijam (ar ielīmētu fotokartīti);

 - ceļošanai ārpus Šengenas zonas valstīm nav izmantojamas Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases, kas izsniegtas ar derīguma termiņu 50 gadi.

 

!!! Īpaši vērīgiem jābūt tiem ceļotājiem, kas plāno ceļot uz Lielbritāniju vai Īriju, jo šīs abas Eiropas Savienības valstis neietilpst Šengenas zonā, tādēļ tajās Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases ar derīguma termiņu 50 gadi netiek atzītas.

 

Atcerieties!


1. Pirms doties ceļojumā, ir īpaši svarīgi savlaicīgi pārliecināties, vai Jūsu pase būs derīga visu ceļojuma laiku.

2.Vērīgiem jābūt tiem iedzīvotājiem, kuru pases atlikušais derīguma termiņš tuvojas beigām, jo citas valstis parasti nosaka specifiskas ieceļošanas prasības – lai pase būtu derīga vēl vismaz 3 vai citos gadījumos pat 6 mēnešus pēc plānotā ceļojuma beigu datuma.

3.Iesakām iepriekš sazināties ar attiecīgās valsts vēstniecību, lai precizētu tās noteiktās prasības ceļošanas dokumentam.

 

Sīkākā informācija Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā

 

Prasības izbraukšanas dokumentiem!

 

 - Jā Jūs gatavojaties ceļojumam uz ārzemēm Jums un Jūsu bērniem ir nepieciešams ņemt līdzi dokumentu, kas apliecina Jūsu personību. Latvijas Republikas pilsoņiem un iedzīvotājiem tā ir pilsoņa vai nepilsoņa pase. Pases derīguma termiņš nedrīkst būt mazāks kā 6 mēneši pēc atbraukšanas datuma!

- Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuriem ir patstāvīga uzturēšanās atļauja LR teritorijā un kuri dzīvo LR teritorijā jāņem līdzi ārzemju pase!

 

Nepiecišamie dokumenti:

 

- Derīga pase. Iepriekš sazinieties ar konkrētās valsts vēstniecību, lai noskaidrotu, kādam jābūt pases derīguma termiņam, ieceļojot valstī.

 

- Personas apliecība. Latvijas pilsoņa personas apliecība ir izmantojama kā ceļošanas dokuments Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijas Republikā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Īrijā, Islandē, Itālijā, Kiprā, Apvienotajā Karalistē (Lielbritānijā), Lietuvā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Maltā, Melnkalnē, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Serbijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Šveices konfederācijā, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu un Šveices Konfederācijas teritorijā un dažās citu reģionu valstīs).

 

- Ieceļošanas vīza, ja vien valsts nav noteikusi bezvīzu ieceļošanas kārtību. Lūdzam savlaicīgi sazināties ar attiecīgās ārvalsts pārstāvniecību, lai iegūtu informāciju par vīzas saņemšanas nosacījumiem.

 

- Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) un/vai privātā veselības un dzīvības apdrošināšanas polise, kas sedz arī repatriācijas izdevumus uz mītnes zemi personas nāves vai smagas saslimšanas gadījumā.

 

- Pārliecinieties, vai Jūsu rīcībā ir nepieciešamie dokumenti, lai ar Jums kopā izceļotu/ieceļotu Jūsu vai Jūsu aizbildnībā esošie nepilngadīgie bērni.

 

- Nodrošinieties ar ceļošanas dokumentu, biļešu un apdrošināšanas polises kopijām, gadījumos, ja dokumentu oriģināli ceļošanas laikā tiek nozaudēti vai nozagti. Neglabājiet dokumentus un naudu kopā.

 

- Plānojiet papildu laiku pasu kontrolei un drošības pārbaudēm robežkontroles punktos.


Sikākā informācija LR Ārlietu ministrijas mājas lapā

Valstis, uz kurām var doties bez vīzas

Biežāk uzdotie konsulārie jautājumi

Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu

 

Lūgums savlaicīgi pārbaudīt savas pases un citu dokumentu nepieciešamību un noformēšanas pareizību, derīguma termiņu. Ja Jūs kaut kāda iemesla pēc nespējat iziet pases kontroli, nekādas pretenzijas šajā gadījuma tūrisma aģentūra nepieņem.