!! Ziema-2021/22 un Vasara-2022 : 1. iemaksa - no 50 EUR / pers. vai 5% !!

Vīza uz Taizemi

 Tūrisma un tranzīta vīzas uz Taizemi

!! Latvijas Republikas pilsoņi var iebraukt Taizemē bez vīzas, ja uzturēšanās laiks nepārsniedz 30 dienas.
Ilgākam uzturēšanas periodam pirms ceļojuma ir jānoformē vīza.

!! Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas nepilsoņiem vīza obligāti jānoformē pirms ceļojuma.
!! Trešo (ne-ES) valstu pilsoņiem vīzas tiek noformētas tikai perosnām ar ES valsts izsniegto uzturēšnas atļauju vai ar Šengenas vīzu.

Vīzas veids Noformēšanas
termiņš
(darba dienas)
****

Cena


*

Uzturēšanās
maks. periods

 
**
Derīguma
termiņš


***
  1-kārtēja
  tūrisma vīza
 7-14  65/70 EUR 60 dienas  3 mēneši
  2-kārtējā
  tranzīta vīza
7-14  95 EUR  30 dienas  3 mēneši
  3-kārtējā
  tranzīta vīza
7-14  125 EUR  30 dienas  6 mēneši
  4-kārtējā
  tranzīta vīza
7-14  155 EUR  30 dienas  6 mēneši
  Daudzkārtējā
  tūrisma vīza
7-14  300 EUR  60 dienas  6 mēneši


* Norādītās cenas ir spēkā Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, kā arī Igaunijas Republikas nepilsoņiem.
Baltkrievijas Republikas pilsoņiem cena ir +20 EUR.
Citu trešo valstu pilsoņiem cena ir +10 EUR.

Papildus pakalpojumi pie vīzas noformēšanas:
- Palīdzība un konsultācijas pieteikuma anketas aizpildīšanā - 5 EUR / anketa;
- Pieteikuma anketas aizpildīšana klienta vietā - 10 EUR / anketa.

!! UZMANĪBU !!
"Zemās sezonas" laikā
- no marta līdz septembrim - vīzas cenas ir pēc pieprasījuma.

 

** Katrā iebraukšanas reizē.

*** No izsniegšanas datuma (vēlākais iebraukšanas datums - 1 diena pirms norādītā datuma).

**** Vēstniecība (konsulāts) var pieprasīt papildus informāiju un /vai dokumentus. Šajā gadījumā vīzas noformēšanas laiks pagarinās.
!! Vēstniecībai (konsulātam) ir tiesības atteikt vīzas izsniegšanu bez iemesla paskaidrošanas. Šajā gadījumā konsulārā nodeva un noformēšanas maksa netiek atgrieztas.

 

Nepieciešamie dokumenti:
- ceļošanai derīga pase, ar derīguma termiņu ne mazāku par 6 mēnešiem pēc atgriešanas datuma un vismaz 2 brīvām lappusēm vīzām;
- aizpildīta un parakstīta anketa;
- 2 krāsainas fotogrāfijas;
- aviobiļešu rezervācijas kopija.

!! Daudzkārtējai tūrisma vīzai papildus nepieciešams:
- bankas izziņa par konta(-u) stāvokli, ar summu, atbilstošu vismaz 4000 EUR (angļu valodā).
* Ja šādu izziņu iesniegt nav iespējams, vīzas noformēšanas cena +20 EUR.

 

Piedāvājam noformēt arī sekojošus vīzu veidus:

Vīzas veids


Noformēšanas
termiņš
(darba dienas)

Cena
*

Uzturēšanās
maks. periods

Derīguma
termiņš
***

 1-kārtēja neimigrācijas vīza
 “B” Business (Darījumu)

pēc pieprasījuma

160 EUR

90 dienas 3 mēneši

 Daudzkārtējā neimigrācijas vīza
 “B” Business (Darījumu)

pēc pieprasījuma uz pieprasījuma 90 dienas
**
12 mēneši

 1-kārtēja neimigrācijas vīza
 “ED” Education (Mācību)

pēc pieprasījuma

160 EUR 

90 dienas 3 mēneši

 1-kārtēja neimigrācijas vīza
 “ED” Internship (Internatūra)

pēc pieprasījuma

160 EUR

90 dienas 3 mēneši
 1-kārtējā neimigrācijas vīza
 “O” Over 50 years old and Retired
 (Virs 50 gadiem un pensionāriem)
pēc pieprasījuma

160 EUR

90 dienas 3 mēneši

 

Nepieciešamie dokumenti:
- pēc pieprasījuma.